Tietosuojakäytäntö


Verkkokauppa on www.leppajarvi.fi nettisivuilla ja on elinkeinonharjoittaja Veijo Leppäjärven omistama. . Yrityksen Y-tunnus 2349251-1 ja sen kotipaikka on Savukoskella, ja se käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä joka noudattaa GDBR-asetusta on Veijo Leppäjärvi, paikassa Vapalehdontie 6, 98820 VÄRRIÖ (jäljempänä "rekisterinpitäjä)

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat

Veijo Leppäjärvi ja puhelinnumero on 040-7184749

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön

4. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi.

5. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.

6. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämä ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa,  www.leppajarvi.fi verkkokaupan kautta tulleet tiedot GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti:

1. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero)

2. Noudattaa asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä

- Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

- Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksiaan ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen (3) vuoden ajan sopimussuhteen loppumisen jälkeen

- Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät ainoastaan verkkokaupanpitäjä Veijo Leppäjärvi sekä Eija Leppäjärvi. Nämä palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimiseta ja käsittelystä rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus:

1) tutustua henkilötietoihin

2) henkilötietojen oikaisemiseen

3) henkilötietojen poistamiseen

4) vastustaa henkilötietojen käsittelyä

5) tietojen siirrettävyyteen

6) peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen eija@leppizpalvelut.com.

7) esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään asetuksen rikkomista.

Rekisterinpitäjän velvollisuudet

Rekisterinpitäjä

1) sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2) on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmitanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

----

Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.leppajarvi.fi asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.

Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun " Hyväksyn tilausehdot" tilauskaavakkeella

Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt koska tahansa. Uudet säännöt on aina julkaistava tällä sivulla.

Nämä säännöt ovat tulleet voimaan 12.3.2020