Poron käristystä

Poron käristyslihaa siivutettuna ja vacumiin pakattuna.  

1/2 kg:n annospakkauksiin laitettunna

30,00 €/kg tuottajahintaan ilman kaupan välikäsiä

15,00 €