Koulutukseni

Koulutus

Intoo Koulutus, Yrittäjän ammattitutkinto 16.2.2023 - 8.2.2024

Avartum-opisto, Taloushallinnon jatkokoulutus, 9 kk 30.5.2014

Lapin Yliopisto, Projektityön koulutusohjelma, 15 OV 17.11.2000

Lapin täydennyskouluskeskus, Arktiset maaseutuosaajat 31.12.1999

Lapin matkailun- ja yritystalouden instituutti, 2 v laskentatoimen merkonomi 31.5.1991 Huom! Vastaa nykyisin alinta korkea-asteen tutkintoa

Savukosken lukio 1983

Savukosken peruskoulu 1980


Näyttötutkinnot

Yrittäjän ammattitutkinto (yllä) oli näyttötutkinto 

Projektin talousohjaus, osatutkinto 21.8.2014

Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto 28.1.2008

Tietokoneen A-ajokortti 20.12.2003

Tietokoneen AB-ajokortti 17.1.2003


Muut kurssit (vain tärkeimmät)

Seutukehitys Oy, kylätukihenkilö-koulutus, 60 pv 12.1.1997

Lapin täydennyskoulutuskeskus (YO, Lappi) yritystoiminna perusteet, 5 pv 2.1.1998

Meri-Lapin Maatalousneuvos Poronhoitajien talouskurssi, 20 pv 6.4.2000