Tarvitko hyvää työntekijää?

Tarvitko hyvää työntekijää?Työkokemukseni EU-aikakaudelta. 

TYÖKOKEMUKSENI

Toimittaja
Tarvittaessa töihin kutsuttava toimittaja kotiseutulehti Kotilappi  1.4.2019

EST-Keminmaa/projektipäällikkö, Keminmaan kunta 2.5.2016 – 31.3.2019
 • Keminmaan kunnan työllistämisohjelman kirjoittaminen
 • Osuuskunnan perustaminen ja sen jalkeille saattaminen
 • Keminmaan kunnan työttömien työllistäminen alueen yrityksiin, yhdstyksiin ja kuntaan, asiakastyö
 • Projektihallinnon hoitaminen, yhteistyöverkostojen rakentaminen ja ylläpito
 • Osuuskuntaan työllistetyiden esimiehenä toimiminen
 • Hankkeessa tuotettu materiaali
Meidän KorvatunturinMaa- hankkeen kirjoittaminen ja rahoitussuunnitelman tekeminen, Savukosken kunnan toimesta 2016

Joulupukin liikkeellelähtö - tapahtuman organisointi,  Savukosken kunta 2.-31.11.2015
 • Tapahtuman suunnittelu, organisointi, markkinointi ja jälkihoito

Taatusti turvassa- huolehtiva kyläyhteisö hanke, projektipäällikkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 3.11.2009-31.3.2013
 • Yhteistyössä pilottikylien ja -kuntien kanssa hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmien tekeminen
 • hankkeen etenemisestä huolehtiminen, hankehallinnon hoitaminen
 • hanketiedostuksen hoitaminen, erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, kylien aktivoiminen ja kuntakyläyhteistyön edistäminen
 • toimiminen kahden työntekijän esimiehenä
 • olen kirjoittanut hankesuunnitelman, rahoittaja Lapin TE-toimisto, maaseuturahasto.
 • Hankkeessa tuotettu materiaali

Mennään kylään!-hanke, kyläkoordinaattori Lapin liitto 16.2.2009-26.11.2009
 • hankesunnitelman toteuttaminen
 • lapin marjanpoimimisen pelisääntöjen laatimminen
 • Lapin kylätoimintapäivien järjestäminen
 • lapin laajakaistarakentamiseen liittyvän informaation jakamisesta yhtennä toimijana
 • lapin kylätoimintaan liittyvien tapaamisten ja tapahtumien järjestäminen
 • olin toinen hankkeen kirjoittajista, rahoittaja Lapin TE-keskus, EAKR-rahasto.

Kylät voimavaraksi ja varavoimaksi-hanke, projektipäällikkö Lapin kylätoiminnan tuki ry. 1.3.2006-31.12.2007 
 • hankkeen etenemisestä ja koordinoinnista huolehtiminen
 • kyläsuunnitelmatyön toteuttaminen yhteistyössä kyläläisten kanssa
 • kyläsuunnitelma koulutusten pitäminen ja organisointi
 • yhteistyöverkostojen kehittäminen kylätoimijoiden ja muiden toimijoiden välille
 • hanketiedotuksen hoitaminen
 • hankkeen tilaisuuksista ja koulutuksista huolehtiminen
 • olen kirjoittanut hankesuunnitelman, rahoittaja Lapin TE-keskus, EMOTR
 • Hankkeessa tuotettu materiaali
Toiminnanjohtaja vs. Pohjoisimman Lapin Leader ry. 17.2.-31.12.2004
 • hankesuunnittelu
 • toimintaryhmän hallituksen kokousten järjestäminen ja kokouksissa esittelijänä toimiminen
 • seminaarien, koulutusten ja neuvotteluiden järjestäminen
 • hanke-esitysten vastaanottaminen, lausuntojen tekeminen, rahoitusneuvotteluiden käyminen
 • viranomaisyhteistyö
 • kehittämisohjelman 2005-2006 laatiminen ja siihen liittyneiden rahoitusneuvottelujen hoitaminen
 • toimiminen esimiehenä yhdistyksen viidelle työntekijälle
 • edustaminen toimintaryhmien eri tilaisuuksissa

Hankeaktivaattori, Pohjoisimman Lapin Leader ry. 1.9.2003-16.2.2004
 • hankesuunnittelussa avustaminen
 • hankkeiden toteuttamisessa avustaminen (hakemukset, maksatukset, raportointi)
 • aktivointi- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen
 • toiminut yhdistyksen tiedotusvastaavana

Elävät kylät- kylätalot hyötykäyttöön -hankeessa kouluttaja
, Sodankylän kunta  24.1.-31.10.2003 
 • koulutus alkoi kahden päivän seminaarilla, jonka jälkeen toimin tutorina auttaen suunnitelmien valmistumiseen asti

Atk-kurssin opettaja Kemijärven ammatillinen aikuiskoulutuskeskus 25.3.-12.4.2002 
 • alkeiskurssi, jossa opiskeltiin koneen käyttöä, tekstinkäsittelyä, pankkiohjelmien käyttöä sekä sähköpostin lähettämistä

Elävät kylät- kylätalot hyötykäyttöön- hanke, Sodankylän kunta,  4.-22.3.2002 
 • projektin etenemisestä huolehtiminen

Hanketyökouluttaja T:mi Niilo Markkanen 10.-12.5.2002 
 • kouluttaja ja ryhmänohjaaja hanketyöskentelyä käsittelevällä kurssijaksolla
 • käytännön järjestelytehtäviä koulutukseen liittyen

Yhdistystoiminta kouluttaja Elävät kylät- kylätalot hyötykäyttöön -hanke, Sodankylän kunta, 17.-21.12.2001 
 • kyläviestintä
 • kokoustekniikka
 • yhdistystieto ja -taito

Toimistovirkailija Savukosken työvoimatoimisto 17.4.-19.10.2001 
 • määrärahojen seuranta, laskujen ja tilitysten käsittely
 • tekstinkäsittely sekä muut toimistotyöt

Hankkeen vetäjä Poro-, luontaiselinkeino- ja porotaloustojen selviytyminen tutkimushanke,  Luontaiselinkeinojen liitto ry. 1.10.1999-31.3.2000 
 • kuntakohtaisten tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen
 • henkilöohtaiset tapaamiset tilallisten kanssa
 • tilakorttien kirjoittaminen ja ylläpito
 • neuvottelut eri viranomaisten kanssa
 • hankkeen palkkahallinnon ja tilien ylläpitäminen
 • ohjausryhmän kokousten järjestäminen
 • loppuraportin kirjoittaminen

Seminnari-organisaattori/hanketyöntekijä, Pohjoisimman Lapin Leader ry. 1.1.-15.2.1999
 • Kunnia kylille- seminaarin organisointi ja tiedottaminen
Kyläsuunnittelija/hanketyöntekijä, Pohjoisimman Lapin Leader ry, 1.1.-31.12.1998
 • kylien aktivointti, avustaminen kyläsuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä
 • kylien yritys- ja hanketoiminnnan sekä elinolosuhteiden ja viihtyvyyden lisääminen

Kehittämisohjelman valmistelija Pohjoisimman Lapin Leader ry. 25.8-28.9.1997 
 • Savukosken kunnan alueella maaseutualueiden kehittämisohjelman valmisteluaHankemaailmaa ennen olen työllistynyt Savukosken kunnassa eri hallintoalojen toimistoissa ajalla 1984-1997. Mm. nuoriso-, liikunta-, kulttuuri-, tekninen- ja yleinen toimisto ovat olleet työnantajina. Tarvittaessa voin toimittaa tarkempaa tietoa
Lisäksi olen ollut töissä Pelkosenniemen seurakunnassa vs.nuorisonohjaajana ja toimistovirkailijana. Kauppaopiston harjoittelut tein myös seurakunnan taloustoimistossa.